Hopp til innhold

RUTEREN
MOTOREN I STREAMINGSYSTEMET DITT

Streaming gir fantastiske muligheter til å spille musikk i flere rom, og til å styre avspillingen med trådløse enheter. Men dette krever vesentlig mer av ruteren enn vanlig Internett-bruk, særlig hvis enhetene er koblet til trådløst.

I områder med mange trådløse nettverk kan du oppleve støy og interferens som forstyrrer ditt eget nettverk. Det kan være en god idé å analysere overføringsforholdene og sette opp ruteren slik at den sender på en mindre trafikkert trådløs kanal. Vi hjelper deg gjerne med råd og veiledning.

For å få en rask og stabil streamingløsning anbefaler vi at du kobler en kvalitetsruter til den kombinerte ruter/modem-boksen du har mottatt fra leverandøren. Dette gir ofte høyere hastighet (bedre utbytte av den hastigheten du allerede betaler for), større rekkevidde og bedre kommunikasjon mellom de ulike enhetene i nettverket.
På den måten får du en streamingløsning som fungerer optimalt.

Du er alltid velkommen til å spørre oss om råd og veiledning i forbindelse med valg av ruter og oppsett av større systemer.

Hi-Fi Klubbens fem ruter-råd

Kjøp din egen ruter

Den kombinerte modem/ruter-boksen du har fått av Internett-leverandøren din er laget for vanlig Internett-bruk med få trådløse enheter. Den er imidlertid ikke nødvendigvis egnet for et streamingsystem. Det er ikke vanskelig å sette opp en ny ruter. Bare pass på at du slår av ruterfunksjonen, og dermed det trådløse nettverket, i den gamle modem/ruter-boksen, slik at den nå bare fungerer som et modem når den nye satt opp. Dermed ender du opp med bare ett hjemmenettverk.

Plasser ruteren høyt

Ruteren fungerer som en antenne, og den sender og mottar det trådløse signalet mest effektivt hvis den er hevet et stykke over gulvet. Annen fysisk påvirkning kan også begrense rekkevidden og stabiliteten på det trådløse signalet. For eksempel er det anbefalt å unngå at ruteren står i nærheten av store metallflater (f.eks. kjøleskap), siden dette kan blokkere signalet.

Trekk kabel til aksesspunkter

Hvis det trådløse signalet skal rekke langt, så kan det være en god idé å legge til et aksesspunkt (tilgangspunkt) i systemet. Har du streamingenheter i andre etasjer enn ruteren, så anbefaler vi som regel at det brukes ett tilgangspunkt i hver etasje. For å få et stabilt signal til aksesspunktet, anbefaler vi at det trekkes kabel fra ruteren til aksesspunktet.

Unngå repeatere/nettverksesktendere - Gå for mesh

Her er den litt forvirrende delen. Aldri bruk nettverksekstendere, eller såkalt repeatere på ditt nettverk. De er din verste fiende og skaper bare forvirring for nettverksenhetene dine. Hvis du trenger ekstendere er det gjerne et tegn på at ruteren din er for dårlig. Du kan derimot investere i et solid mesh-nettverk. Det er din bestevenn. Da kan du enkelt utvide nettverket til alle kriker og kroker, så oppfører hele nettverket seg som én organisme. 

Restarte eller tilbakestille?

Streamingprodukter glemmer ikke påloggingsinformasjonen til hjemmenettverket ditt med mindre du tilbakestiller dem. Hvis en enhet mister forbindelsen til ruteren, så er den beste løsningen å slå enheten av og på igjen. Løser ikke det problemet, så starter du både ruteren, styringsenheten (telefon/nettbrett) og streamingenheten på nytt (trekk u strøm).