Hopp til innhold

Personvernpolicy

Personvernpolicyen beskriver HIFI Klubbens behandling av personopplysninger om kundene våre. Vi samler inn personopplysninger til flere ulike formål, inkludert kjøp, reparasjon og veiledning, samt for å markedsføre.

HIFI Klubben bruker kun vanlige personopplysninger, og du kan i stor grad styre selv hva vi samler inn og hva vi bruker personopplysningene dine til. Du kan i de fleste tilfeller få opplysningene slettet.

I flere tilfeller må vi imidlertid lagre enkelte av personopplysningene dine fordi loven krever det. Dette kan for eksempel være for å overholde regnskapsloven.

Personopplysningene brukes typisk til å sende deg produktene du har bestilt, kommunisere med deg på telefon, SMS og e-post, herunder blant annet ved å sende deg nyhetsbrevet vårt, forutsatt at du abonnerer på det. Vi bruker også opplysningene til å vise reklamer på andre nettsider og på sosiale medier hvis vi har fått samtykke.

Noen av tredjepartene (sosiale medier) vi deler opplysningene med, bruker opplysningene til egne formål utenfor vår kontroll. I slike tilfeller henviser vi til tredjepartenes personvernpolicyer.

Se mer under.

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du oss?

Hi-Fi Klubben AS
Marcus Thranes gt 2-6
0473 OSLO
org.nr NO928379442MVA

Henvendelser vedrørende dine personopplysninger og denne policyen rettes til: [email protected]

 1. Formålene med og rettsgrunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 • Kjøp i butikk
 • Kjøp i nettbutikk
 • Veiledning om lydinnredning
 • Booking av demonstrasjon
 • Reparasjoner
 • Reklamasjoner
 • Kundeservice i form av samtaler, chat, meldinger og e-poster angående produkter
 • Kundeklubb
 • Nyhetsbrev
 • Deltagelse i konkurranser
 • Markedsføring på sosiale medier basert på dine interesser
 • Markedsføring av produkter på hjemmesidene våre

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger:

 • Kjøp i butikk, kjøp i nettbutikk, veiledning om lydinnredning, booking av demonstrasjon, reparasjoner, reklamasjoner, kundeservice i form av samtaler, chat, meldinger og e-post angående produkter:
  • Behandling er nødvendig for å kunne inngå eller oppfylle en kontrakt, jf. personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav b.
 • Kundeklubb, nyhetsbrev, deltagelse i konkurranser, målrettet markedsføring på sosiale medier og markedsføring av produkter på hjemmesidene våre:
  • Vi behandler personopplysningene dine på bakgrunn av ditt samtykke.

Både Lov om behandling av personopplysninger, Personvernfordringen artikkel 6, nr 1, bokstav a, Markedsføringslovens § 15 og Ekomloven § 2-7b, krever at vi henter inn ditt samtykke.

Tredjeparter, som for eksempel sosiale medier, kan anvende personopplysningene til egne formål. Vi henviser til den aktuelle tredjepartens personvernpolicy, der du kan se hva de bruker personopplysningene til.

Til slutt behandler vi personopplysninger om deg i relevant omfang hvis du anmoder om å anvende én eller flere av rettighetene dine. I dette tilfellet er vi forpliktet til å behandle personopplysningene dine etter reglene om de registrertes rettigheter i artikkel 12 – 22.

 1. Kategorier av personopplysninger og hvor vi samler dem inn fra

Vi behandler kun vanlige personopplysninger om deg. Vi samler typisk inn personopplysninger fra salg, nettbutikk, kundeklubb og hjemmeside, samt fra sosiale medier og når du kommuniserer med oss.

 1. Mottakere eller kategorier av mottakere

Vi videreformidler eller overlater personopplysningene til følgende mottakere hvis det er relevant for formålet som personopplysningene brukes til:

 • HiFi Klubben og konserntilknyttede moder-, datter og søsterselskaper
 • HiFi Klubben-franchiseforretninger forbundet med konsernet
 • Hjemmesider, der vi viser annonsene våre
 • Sosiale medier, herunder blant annet Facebook, YouTube og Instagram
 • Databehandlere (it-leverandører)
 1. Overføring til mottakere i utlandet, herunder internasjonale organisasjoner

Vi overfører personopplysninger til land utenfor EU. Vi overfører til land der EU-Kommisjonen har tatt en avgjørelse om tilstrekkeligheten av beskyttelsesnivået, eller til usikre land ved hjelp av EU-Kommisjonens godkjente standardbestemmelser om databeskyttelse, slik at overføringene til enhver tid er underlagt nødvendige eller passende garantier og dine rettigheter som registrert er ivaretatt. Du kan ved henvendelse få en kopi av dette.

 1. Oppbevaring av dine personopplysninger

Generelt: Regler om produktfeil medfører at vi av hensyn til å kunne tilbaketrekke produkter så langt det er mulig oppbevarer kjøps- og kontaktopplysninger i 10 år fra kjøpstidspunktet.

Regnskapslovens regler medfører at vi oppbevarer kjøpsopplysninger vedrørende produkter og reparasjoner i 5 år fra utgangen av regnskapsåret kjøpet faller innenfor.

 • Kjøp i butikk:
  • Se ovenfor om produktfeil og kjøpsopplysninger.
 • Kjøp i nettbutikk:
  • Se ovenfor om produktfeil og kjøpsopplysninger.
 • Veiledning om lydinnredning:
  • Vi oppbevarer opplysninger angående veiledning i 3 år fra tidspunktet for avslutningen av veiledningen av hensyn til vårt eventuelle ansvar.
 • Booking av demonstrasjon av produkter:
  • Vi sletter opplysningene når vi har gjennomført demonstrasjonen av produktene, med mindre kunden ønsker å fortsette dialogen eller gjøre et kjøp.
 • Reparasjoner:
  • Se avsnitt øverst om regnskapslovens regler.
 • Reklamasjoner:
  • Se avsnitt øverst om regnskapslovens regler.
 • Kundeservice i form av samtaler, chat, meldinger og e-post vedrørende produkter:
  • Vi oppbevarer dine personopplysninger avhengig av hva kommunikasjonen dreier seg om. Se de øvrige oppbevaringsreglene.
 • Kundeklubb:
  • Vi oppbevarer opplysningene dine til du sletter profilen din via innlogging.
 • Nyhetsbrev
  • Vi oppbevarer opplysningene dine til du melder deg av nyhetsbrevet.
 • Deltagelse i konkurranser og samtykke til konkurranser
  • Vi oppbevarer personopplysningene dine til du trekker tilbake samtykket.

Vi oppbevarer imidlertid i alle tilfeller teknisk dokumentasjon om ditt samtykke, så lenge vi bruker samtykket og i inntil 5 år etter at det har vært brukt siste gang. Dette skyldes at et eventuelt straffeansvar etter personvernreglene foreldes etter 5 år.

 1. Automatiske avgjørelser, herunder profilering

Når vi markedsfører på sosiale medier, skjer det en profilering av deg. Du vil dermed kunne oppleve å se flere reklamer for våre produkter på sosiale medier etter at du har besøkt hjemmesidene våre og eventuelt sagt ja til informasjonskapsler og/eller samtykket til markedsføring.

Når du ringer oss og vi har fått samtykke til å ta opp samtalen, analyserer vi automatisk hva du sier og hvordan du sier det slik at vi kan bli klokere på våre kunders behov. Vi registrerer dermed for eksempel om du har utfordringer med betaling, pålogging eller levering. Vi registrerer også om våre ansatte hjelper deg godt og på riktig måte, slik at vi kan enda bedre til å ta imot våre kunders samtaler og hjelpe på best mulig måte.

 1. Er du forpliktet til å avgi personopplysninger?

Nei, det er du ikke. I visse tilfeller, for eksempel ved kjøp i vår nettbutikk, har vi imidlertid behov for å samle inn kontaktopplysninger, slik at du kan motta bestilte varer.

 1. Retten til å trekke tilbake samtykke

Du har til enhver tid rett til å trekke samtykket ditt tilbake. Dette kan blant annet skje på følgende måter:

 • Kundeklubb: Du kan slette profilen din når du er logget inn
 • Nyhetsbrev: Du kan melde deg av ved å trykke på en link i hvert enkelt nyhetsbrev
 • Markedsføring på sosiale medier på bakgrunn av dine interesser: Dette kan du unngå ved å slette profilen din i vår kundeklubb.
 • Målrettet markedsføring av produkter på våre hjemmesider: Dette kan du unngå ved å slette din profil i kundeklubben vår.

Kontakt oss på e-post: [email protected] for henvendelser angående tilbaketrekningen av samtykke samt dine øvrige rettigheter.

 1. Dine rettigheter

Du har etter personvernforordningen en rekke rettigheter angående vår behandling av opplysninger om deg.

Du må imidlertid være oppmerksom på at i noen tilfeller er vi felles dataansvarlig med tredjeparter som også samler inn personopplysninger gjennom informasjonskapsler på siden, eller med mottakere som vi deler personopplysninger med. I disse tilfellene tillater vi oss å sende din anmodning videre til den aktuelle mottakeren hvis det er relevant for å møte din anmodning.

Rett til å se opplysninger (innsynsrett)
Du har rett til å få innsyn i opplysninger som vi behandler om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger.

Rett til beriktigelse (rettelse)
Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Rett til å bli glemt (sletting)
Du har rett til sletting. Du kan i en lang rekke tilfeller slette personopplysningene dine ved å trekke tilbake samtykket ditt. Se ovenfor, under retten til å trekke tilbake samtykke, samt under oppbevaring av dine personopplysninger.

Rett til begrensning av behandling
Du har visse tilfeller rett til å få behandlingen av personopplysningene dine begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innsigelse
Du har i visse tilfeller rett til å fremme innsigelser mot vår lovlige behandling av dine personopplysninger. Du kan også fremme innsigelser mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.

Rett til å transmittere opplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfeller rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysningene fra én dataansvarlig til en annen uten hindring.

 1. Klage til Datatilsynet

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon på www.datatilsynet.no. Vi anbefaler imidlertid at du først tar direkte kontakt med oss: [email protected]