Hopp til innhold

Gjør det selv
gode råd fra elektrikeren

 1. Det er stor forskjell på om prosjektet er et nybygg eller en oppussing. For eksempel er takhøyttalere i eksisterende hus en utfordring, for du vet ikke hva du kan treffe når du sager hull.
 2. Når du bygger nytt, bør du sørge for å trekke nettverkskabel rundt omkring til rom og steder der du tenker lyd og bilde. Dette vil være en raskere og mer stabil løsning enn trådløst nettverk, og kravene til hastighet på streaming blir stadig høyere.
 3. Taksperrer kan blokkere for takhøyttalerne. Du bør helst rådføre deg med en person som kan se hvor sperrene ligger. I eldre hus kan du ofte se sperrene. Ta en titt under takutstikket, og hvis du har tilgang til innsiden av taket, kan du også se sperrene derfra.  
 4. Du kan kjøpe kabelsøkere, men de er ikke så pålitelige. Sjekk eventuelt søkeren ved et lampeuttak og se om du kan følge ledningene.
 5. Når det skal trekkes kabler, er det en god løsning å dytte et elektrikerrør (tomrør) opp i taket og trekke ledningene ned der hvor forsterkeren din skal stå.
 6. En forsterker kan i mange tilfeller stå på loftet. Du kan bruke et skap som går fra gulv til tak som er egnet til å skjule kabler.
 7. Kabelkanaler er et opplagt valg for å skjule ledninger. Det finnes kabelkanaler som passer til gulvlister, slik at man ikke kan se kablene. Du kan også bruke en tynn ledning som du fuger og maler over. Unngå imidlertid å trekke tynne kabler over for lange avstander på grunn av motstanden.
 8. Takhøyttalere i blokkleiligheter er en utfordring. Man må man være oppmerksom på støy og spesielt brannfare. Rådfør deg først med brannmyndigheter og/eller entreprenør.
 9. Unngå å sage i gammeldagse tak med puss, som man kan finne i eldre bygninger. Du kan ødelegge taket. Her er det bedre å senke taket i stedet.
 10. Husk å reparere eventuelle hull i dampsperren grundig.
 11. Skjøten mellom backboxen og undersiden av taket må være 100% lufttett. I tak med treullsementplater, som Troldtekt, kan det med fordel fuges med akryl eller brukes dampsperretape for å tette.

Relaterte artikler