Hopp til innhold

– den uunnværlige partneren til platespilleren din

RIAA
FORSTERKEREN

Uten en RIAA-forsterker er den høyt elskede vinylsamlingen din bare en bunke med tause plastskiver og papphylstre. RIAA-en er et uunnværlig trinn på veien til den gode platelyden.

Musikksignalet fra en pickup er utrolig svakt og krever både tilpasning og ytterligere forsterkning før det sendes videre til forsterkeren. Til dette trenger du en RIAA-forsterker (også kalt pickup-forforsterker eller phono-forforsterker). Denne kan enten være bygget inn i platespilleren, kobles på som en ekstern boks eller være innebygget i din egen forsterker. RIAA-forsterkeren er kort sagt nødvendig for at du skal få hørbar lyd fra vinylplatene dine.

RIAA-forsterker

RIAA-forsterkeren er laget for
vinyl

RIAA-forsterkeren sørger for å forsterke og utjevne (equalize) signalet fra pickupen, slik at det blir behandlet på riktig måte og kan sendes videre til den vanlige forsterkeren som et standard ”line-signal”.

RIAA-standarden er fastsatt av Recording Industry Association of America og er en standard for hvordan man spiller inn og spiller av vinylplater. Når man spiller inn og trykker en vinylplate, er man typisk interessert i å legge så mye innhold på hver side som mulig. Derfor ble RIAA-standarden funnet opp rundt 1950 med det formålet å tillate lengre spilletider, forbedre lydkvaliteten på platene og sørge for å holde lyden så ren og støyfri som mulig.

Hvorfor bruker man
RIAA-standarden?

Når et skjærehode skal skjære rillene i den originale master-platen, er det stor forskjell på bredden i selve rillen, avhengig av om det er en dyp basstone eller en lys diskanttone som skal skjæres. Bassen tar mer plass i rillen enn diskanten. En rille som (også) inneholder basslyder er rett og slett fysisk bredere enn en rille som bare inneholder diskantlyder. Det krever rett og slett mer energi og større svingninger å generere dype, ”langsomme” frekvenser.

Hvis man bare skar platene uten noen form for RIAA-utjevning med en god signalstyrke, ville bassen med sine store bølgelengder og høye output ta for mye plass i rillene. Faktisk ville rillene blitt så brede at pickupen ville hatt problemer med å lese dem ordentlig, og de ville tatt så mye plass at man bare kunne hatt rundt et par minutter med musikk på hver side av platen.

Vinyl er også av natur et svært støyende musikkmedium. Uten ekstra tonekontroll ville avspillingen vært full av skurrelyder, overflatestøy og klikk og smell fra nålen, nesten slik man husker det fra lakkplatene fra før LP-ens tid. For å unngå dette må man utjevne signalet før det skjæres i masteren.

Hvordan
fungerer
RIAA-standarden i praksis?

RIAA-standarden er ganske enkel i praksis. Før man skjærer platen, demper man bassen ca. 20 dB og hever diskanten ca. 20 dB, slik at platen blir trykt med svært lite bass og masse diskant. Dermed tar rillene betraktelig mindre plass, og det er rom for mer musikk. Diskantnivået blir samtidig vesentlig høyere enn overflatestøyen som er uunngåelig på platen.

Når platen spilles av, og signalet fra pickupen sendes gjennom RIAA-forsterkeren, skjer nøyaktig det motsatte. Da forsterkes bassen opp igjen med 20 dB, og diskanten dempes tilsvarende med 20 dB. Bassen blir igjen dyp og dynamisk, og diskanten får tilbake sitt normale nivå. (Se figuren nedenfor).

Det smarte er at nå blir overflatestøyen (som normalt ligger i diskantområdet) dempet sammen med diskantsignalet. Bass og diskant låter igjen helt korrekt, men med 20 dB mindre overflatestøy – en smart måte å redusere støy på!

Etter RIAA-filtreringen blir signalet forsterket opp til et passende nivå, slik at det tilsvarer til ”line-nivå”, altså ca. samme nivå som det en CD-spiller eller en musikkstreamer produserer. Mengden forsterkning opp til line-nivå avhenger av om det er en MM- eller en MC-pickup du har koblet til.

Moving Magnet og Moving Coil krever
forskjellig
forsterkning

Bakpå de fleste RIAA/pickup-forforsterkere – i hvert fall på den separate typen – finner du en liten bryter og et par separate innganger til henholdsvis MM- og MC-pickuper (henholdsvis Moving Magnet og Moving Coil). Dette skyldes at de to pickup-typene har forskjellig utgangsspenning og dermed forskjellig volumnivå. Derfor må de forsterkes forskjellig. 

En MC-pickup har meget lav utgangsspenning, og den krever tilsvarende større forsterkning. En MM- eller high-output MC-pickup må forsterkes med cirka 40 dB, mens rene MC-pickuper typisk krever en forsterkning på 50-60 dB. En high-output MC-pickup som for eksempel Denon DL-110 skal kobles til MM-inngangen selv om den er en MC-pickup.

GND
Ground/jordforbindelse

Bakpå de fleste RIAA-forforsterkere eller integrerte forsterkere med innebygget platespillerinngang finner du en jordtilkobling. Her kobler du jord fra platespilleren til forsterkeren, slik at du eliminerer støyinnstråling på lydsignalet.

På mange platespillere er det en liten kabel til jordforbindelse sammen med signalkabelen. På andre platespillere må du selv koble en separat, liten jordingskabel på platespilleren. Og på noen platespillere finnes det ingen separat jordforbindelse. I stedet er jordingen ”innebygget” i signalkabelen. Hvis det er en separat jordledning, bør du alltid koble den til. Det skader aldri, og noen platespillere kan lage mye støy hvis du ikke kobler til jord.

Impedans
tilpasning av RIAA og pickup

Det er også viktig at pickupens utgang og RIAA-ens inngang er impedanstilpasset til hverandre. Altså at det er riktig forhold i elektrisk motstand mellom de to enhetene, slik at signalet blir korrekt overført. For å si det på en annen måte skal inngangsmotstanden i RIAA-en passe til den tilkoblede pickupen.

På mange RIAA-er er det ikke mulig å tilpasse impedansen. I så fall er den én gang for alle satt på et bestemt nivå som passer til de fleste pickuper. Med MM eller high-output MC-pickuper er inngangsimpedansen vanligvis satt til 47 kohm. Da er det nesten alltid ”plug and play”. Superenkelt.

Med MC-pickuper er det en litt lengre historie. Vanligvis bør du ha en inngangsimpedans i området 10-200 ohm, og derfor vil inngangsimpedansen ofte som standard være satt til 100 ohm, noe som fungerer fint med de fleste MC-pickuper.

MC-pickuper kan likevel være ganske forskjellige, så på noen (typisk litt bedre) RIAA-forsterkere kan du justere inngangsimpedansen for å tilpasse RIAA-en spesifikt til den aktuelle pickupen. Lyden kan endre seg markant hvis du ikke bruker riktig innstilling, så det er en god idé å sjekke manualen til pickupen og se hva produsenten anbefaler.

Hvilken
RIAA-forsterker
skal jeg velge?

HiFi Klubben fører RIAA/pickup-forforsterkere fra både NAD, Pro-Ject og MoFi. Du kan alltid få råd og veiledning om hvilken RIAA/pickup-forforsterker som passer til nettopp dine behov og ditt system i din nærmeste HiFi Klubben-butikk.

RIAA-forsterker