Hopp til innhold
Vinylplatene er for tilbake for alvor, og det blir solgt flere og flere av dem. Platetrykkeriene starter opp igjen de gamle maskinene for å kunne møte etterspørselen. Platespilleren lever i aller høyeste grad, og i denne artikkelen kan du lese om hvordan du bør stille inn og justere den for å få det beste ut av din nye platespiller.

Mange tror at platespillere er vanskelige å ha med å gjøre. Dette stemmer heldigvis ikke. Det handler om vanlig fysikk og mekanikk, og når du først har lært de grunnleggende reglene, kan du anvende kunnskapen din på nesten alle modeller. De fleste nye platespillere er allerede fornuftig satt opp fra fabrikken, og hvis ikke, er vi naturligvis alltid klare for å hjelpe deg.

Vibrasjoner,
resonanser
og avkobling

Platespillere er svært følsomme for vibrasjoner og resonanser. Disse kan stamme fra gulvet, møbler, høyttalere og ikke minst komponenter i selve platespilleren, som motoren, drivreimen, platetallerkenen og pickupen. Selv den minste uønskede vibrasjon eller resonans i en platespiller kan skape forringelse og forvrengning av lyden.

Når en platespiller blir designet, prøver man gjerne å fjerne alle uønskede resonanser og vibrasjoner fra lydsignalet. Disse vibrasjonene er uunngåelige, fordi platespilleren og pickupen er et mekanisk system som vibrerer ut ifra rillene i platen. Man er bare interessert i pickupens vibrasjoner – alle andre vibrasjonskilder og resonanser skal elimineres, slik at de ikke forvrenger lydsignalet.

Fordi en platespiller er så følsom for sin egen konstruksjon og dens omgivelser, må man ta en rekke forholdsregler for å løse disse problemene. De litt mer seriøse platespillerne har for eksempel separert motoren fra plinten (sokkelen) for å hindre at motorvibrasjoner resonnerer med resten av apparatet.

Vekt
og massetetthet

Vekt og materialvalg er viktig for å eliminere unødvendige vibrasjoner og resonanser. Massen i bl.a. platetallerkenen, plinten og materialet som brukes har innvirkning på lydkvaliteten.

Det finnes mange tilnærminger og teorier rundt dette blant de ulike produsentene. Men de fleste er enige om at mye masse kombinert med bruk av forskjellige typer av materialer er en av de beste måtene å redusere resonanser og vibrasjoner på.

Materialer

Et av de mest brukte materialene i platespillere er MDF. Dette materialet er kjent for å være egnet til å dempe vibrasjoner, men i en platespiller kan veldig små ting utgjøre forskjellen mellom bra og dårlig. Derfor kombineres MDF ofte med andre materialer, for eksempel i en ”sandwich”-konstruksjon, noe som gjør den samlede konstruksjon bedre rustet til å motvirke opphopning av uønsket energi.

I dyrere platespillere er materialer som metall, akryl og karbonfiber mer vanlig, og de har alle sine unike akustiske egenskaper. Det er ingen fasit for hvilke materialer som er best. Alle låter forskjellig, og både bruksområde og personlig smak kan være avgjørende for hva som fungerer best.

Alt i alt har hele platespillerkonstruksjonen en stor innvirkning på lyden. Jo bedre platespilleren er konstruert, jo bedre kan den håndtere vibrasjoner og resonanser, og jo bedre vil den låte – forutsatt at alle ting er gjort riktig!

Platespillerens
plassering
i rommet

En annen viktig detalj for å gi platespilleren de beste arbeidsbetingelsene er den fysiske plasseringen i rommet. Du bør alltid plassere platespilleren på et underlag som er så vibrasjonsdødt som mulig. Dette er enkelt å teste ved å banke lett på underlaget: Hvis det resonnerer/synger mye, vil det være en god idé å bruke en form for isolasjon, for eksempel en plattform eller dempeføtter slik at vibrasjoner ikke forplanter seg opp i platespilleren.

De fleste vil umiddelbart plassere platespilleren på en stereobenk eller på et møbel på gulvet. Dette er ikke ideelt, fordi vibrasjoner fra høyttalerne lett forplanter seg til gulvet og over i møbler, slik at de ender opp tilbake i platespillerkonstruksjonen der de forvrenger lyden. Dette fenomenet kalles akustisk feedback og er svært ugunstig for lyden fra platespilleren.

Slik unngår du
akustisk
tilbakekobling

Noen bedre platespillere, som for eksempel MoFi og de større modellene fra Pro-Ject, har spesialdesignede føtter der enten magneter eller sorbothan-gummi sørger for at platespilleren har så lite kontakt med underlaget som mulig.

En meget effektiv metode for å hindre akustisk feedback er å henge platespilleren på veggen, ideelt sett på en hylle konstruert for formålet. Da unngår du at vibrasjoner fra gulvet forplanter seg i platespilleren, og dette vil veldig ofte resultere i vesentlig bedre lyd.

Det er også bra å plassere platespilleren et sted i rommet der bassen fra høyttalerne ikke er for ”boomy”. Hvis du har mulighet til å montere en hylle flere steder på veggen, kan du prøve å plassere hodet der platespilleren eventuelt skal stå, og deretter bevege hodet fra side til side mens musikken spiller. Da vil du trolig kunne høre at bassen fra høyttalerne varierer i styrke. Sett platespilleren der det er minst bass.

Som med alt annet innen akustikk må du prøve deg frem for å se hva som fungerer best. Du kan få råd rundt dette i din lokale HiFi Klubben-butikk.

Innstilling
av platespilleren

Pickupen er kanskje den viktigste komponenten på platespilleren. Den leser av rillene i platene og gjør om bevegelsene i stiften til et elektrisk signal. Hvis pickupen skal yte perfekt, så må platespilleren også være stilt inn perfekt.

Nivå
regulering

Det er svært viktig at platespilleren står rett og i vater. Hvis platespilleren er skjev, vil både platetallerkenen og tonearmen bli påvirket og ikke fungere optimalt. Når du setter opp en platespiller, bør du derfor bruke et lite vater (f.eks. Pro-Ject Level It) og sørge for at hele platespilleren og platetallerkenen er i vater.

På enkelte modeller kan du justere dette på føttene under platespilleren, men det ideelle er å sørge for at underlaget er helt i vater. Enten du gjør det på den ene eller den andre måten, bør du sørge for at alt er helt rett før du fortsetter med de andre justeringene. Ellers vil platespilleren din aldri spille optimalt.

Montering av
pickupen

Pickuppen er typisk montert med to skruer enten på toppen av pickup-huset, eller ned langs siden av pickupen. Start med å montere pickupen på tonearmen med de to skruene, koble til de fire ledningene og stram skruene litt, slik at pickuppen fremdeles kan beveges litt i festet på armen.

Etter dette kan du justere pickupen slik at den har riktig vinkel i forhold til rillene i platen. Til dette trenger du en såkalt ”protractor”. Denne følger ofte med i esken til platespiller. Ellers kan den kjøpes for en billig penge eller lastes ned og skrives ut fra nettet.
TIPS: Vær forsiktig når du kobler de fire små ledningene på/av. Bruk en liten nebbtang tang, og dra ALDRI i selve ledningene! De er så tynne at de ryker av selv ved den minste belastning.

Slik bruker du
protractoren

Monter protractoren på platetallerkenen, slik at det lille hullet i papiret går ned over senterpinnen. Plasser deretter nålen i det lille krysset mellom linjene på protractoren.

Nå gjelder det å justere huset på pickupen slik at sidene på huset er helt parallelle med linjene på papiret. Der er typisk en indre og en ytre skala, og det gjelder å finne det beste kompromisset mellom de to. Vinkelen vil allikevel alltid endre seg en smule når pickupen beveger seg innover på platen.

Den enkleste måten å gjøre det på er å se forfra og fra toppen og dermed se om pickupen sitter rett i forhold til linjene. Når pickupen er parallell med linjene, strammer du skruene forsiktig og sjekker vinkelen en siste gang, så du er sikker på at du strammer den i riktig vinkel.
TIPS: Når du strammer skruene, skal pickupen IKKE stå på protractoren/måleskjemaet. Sett tonearmen tilbake i holderen mens du arbeider med pickupskruene.

Nåletrykk
tracking force

En pickup må ha riktig trykk i rillen for å fungere korrekt. Dette kalles nåletrykk eller stifttrykk (også kalt tracking force - VTF), og det må settes hver gang du installerer ny pickup eller setter opp en platespilleren.

Sjekk bruksanvisningen til pickupen eller produsentens hjemmesider, og se hvilket nåletrykk som er anbefalt. Du kan finjustere det senere, men ta utgangspunkt i det anbefalte nåletrykket og finjuster etter dette. Som oftest brukes et trykk mellom 1,5 og 2,5 gram, avhengig av hvilken type pickup som brukes.

Nåletrykket justeres ved hjelp av motvekten, altså loddet bakerst på tonearmen. Du kan bruke skalaen på loddet for å stille inn nåletrykket, men hvis det skal være helt nøyaktig, er det en god idé å bruke en digital nåletrykksvekt som for eksempel Pro-Ject Measure It.

Slik
justerer
du nåletrykket

Start med å finne ”nullpunktet”, altså der hvor armen er balansert og ”svever” uten å bevege seg opp eller ned. Da har pickup et nåletrykk på 0 gram, og du finner punktet ved å justere loddet forover eller bakover på armen.

Når armen ”svever”, holder du fast selve loddet og dreier den lille skiven med vektskalaen slik at 0 står på den lille streken på armen. Denne skiven kan dreies uavhengig av det store loddet. Når 0 er på streken, dreier du både loddet og skiven med skalaen inn mot armen helt til du ender opp på det ønskede nåletrykket.

Med en digital nåletrykksvekt trenger du bare å justere loddet innover eller utover på armen helt til vekten viser det korrekte tallet. Det er en mye lettere og mer presis måte å gjøre justeringen på.
TIPS: Fjern beskyttelseshetten på pickupen før måling og justering!

Anti-skating

Når platespiller tonearm langsomt beveger seg mot midten av platen under avspillingen, skapes en kraft som dytter tonearmen mot sentrum. Denne kraften må motvirkes for å sikre at pickup sporer riktig i rillen. Dette gjøres med en justering som kalles anti-skate.

Anti-skating består vanligvis av en liten motvekt i en tråd eller en magnetisk mekanisme som holder igjen armen litt, slik at pickupen ikke dyttes inn mot midten.

Uten anti-skating vil stiften bli presset litt mot siden mens den trykkes ned i sporet. For å få en korrekt avlesing av rillene, er det viktig at stiften trykker jevnt mot begge sider, og at nålen sitter så rett som mulig i rillen. Ellers får du dårligere lydkvalitet og ekstra slitasje på både platen og stiften.

Slik
justerer
du anti-skating

I den samme bruksanvisningen/databladet der du fant anbefalt nåletrykk, vil du som regel også finne den anbefalte innstillingen for anti-skating. Vanligvis skal anti-skating settes til samme verdi som nåletrykket. Hvis nåletrykket for eksempel er 1,8 gram, skal anti-skatingen settes til samme verdi, eller i det samme området (1-2 gram).

Det er ganske lett å se om det er for mye eller for lite anti-skating. Se på pickup forfra mens den senkes ned i sporet, og sjekk om stiften ligger midt i rillen, eller om den trekkes ut til den ene eller den andre siden. Trekkes den til den ene siden, er anti-skatingen typisk feil innstilt.

Azimuth
vridningsvinkel

Azimuth – også kalt vridningsvinkelen – beskriver stiftens vinkel i forhold til sporet i platen. Stift og pickup skal helst stå i nøyaktig 90 graders vinkel i forhold til platen for at stereoperspektivet skal bli korrekt.

Hvis pickupen heller til siden, vil nålen har mer kontakt med den ene siden av sporet enn den andre, og det kan ødelegge stereobildet. Derfor er det viktig at dette er riktig justert.

I de fleste tilfeller er azimuth korrekt stilt inn fra fabrikken, men du bør sjekke og etterjustere hvis det ikke er tilfellet.

Slik
justerer
du azimuth

Pickupen er en fast konstruksjon, og stiften følger alltid pickup. Derfor må stiftens vinkel i forhold til platen justeres på annet vis. Innerst på tonearmen sitter det ofte er en skrue, som gjør det mulig å justere vinkelen på armen og dermed pickupen. På noen eldre tonearmer kan du også justere azimuth direkte på hodet, der hvor pickupen er festet.

Når pickupen er parallell med platen, bør stiften også ha en korrekt vinkel i forhold til platen. Hvis dette ikke er tilfellet, og den for eksempel heller for mye til den ene siden, kan stiften bli skadet. Dette kan bety at du trenger en ny stift, eller at pickupen er feilmontert. Men det kan også skyldes at anti-skatingen er stilt inn feil.

Du kan bruke et lite speil for å kontrollere at nålen er i riktig vinkel i forhold til platen. Plasser speilet på platetallerkenen og senk pickupen ned på speilet. Når du ser forfra, kan du se om speilbildet er jevnt med nålen.

VTA
Vertical Tracking Angle

Et av de mest misforståtte begrepene om platespillere er VTA eller ”den vertikale sporingsvinkelen”. VTA beskriver nålefanens vinkel i forhold til platen når man ser fra siden. Mange forbinder det feilaktig med selve armens vinkel i forhold til platen, det vil si hvor mye armen er skråstilt fra basen og ut til pickupen. Det er imidlertid noe sannhet i dette, siden VTA-en vanligvis er riktig når armen og pickupen er parallelle med platen, sett fra siden.

HIFI KLUBBEN
HJELPER DEG

Hvis du er usikker på om platespilleren din er riktig justert, så kan du ta den med til din lokale HiFi Klubben-butikk. Vi hjelper deg gjerne med å få den til å spille perfekt. Du er også alltid velkommen til å komme innom og slå av en prat og lytte på forskjellige produkter. Vi viser deg gjerne fordelene med platespillere og forskjellen mellom de mange løsningene.

Vi gleder oss til å hjelpe deg med platespilleren din, uansett om den er ny eller gammel!

KORT OM HIFI KLUBBENS
PLATESPILLERE

ARGON AUDIO

Platespillerne fra Argon Audio er et godt valg hvis du vil ha en ordentlig hi-fi-modell uten å belaste budsjettet ditt mer enn nødvendig. Argon Audio velger typisk enkle, solide og gjennomprøvde tekniske løsninger som presterer godt. De leverer alltid masse god lyd for pengene, og har noen av markedets beste produkter i forhold til prisen.

DENON

Denon er et av merkene vi har hatt lengst i HiFi Klubben – siden 1982. Denon er japansk og har vært på markedet i over 100 år. Denons platespillere fokuserer på brukervennlighet og funksjonalitet. Med blant annet innebygget RIAA-forsterker, automatisk start/stopp og USB-tilkobling tilbyr de ”plug-and-play”-produkter som både er veldig enkle å bruke og gir god lydkvalitet for pengene.

PRO-JECT

Pro-Ject produserer platespillere med svært god lydkvalitet og samtidig stilig og funksjonelt design. De mener at ”en god platespiller er den billigste måten å få audiofil lyd på”. Pro-Ject produserer alt selv, inkludert tonearmer og motorer, i sine egne fabrikker i Tsjekkia og Slovakia. I tillegg til ”value-for-money”-produkter i budsjettklassen lager Pro-Ject også ekte high-end-platespillere der ingenting har blitt spart på for å oppnå audiofil lydkvalitet.

MOFI ELECTRONICS

Mobile Fidelity – bedre kjent som MoFi – er et amerikansk firma som har vært spesialister i høykvalitets vinylmastring og utstyr til avspilling av vinyl siden 50-tallet. Siden MoFi har en direkte linje til masterstudioet, har de en unik ekspertise til rådighet, helt ned til de aller minste detaljene. Produktene fra MoFi ser ikke like prangende ut som mange alternativer, men du vil oppdage lynraskt at du får rendyrkede high-end-musikkopplevelser for hver eneste krone!