Hopp til innhold

Slik virker pickupen, og slik velger du riktig

Pickupen
ET LYDMEKANISK VIDUNDER

Den gode, analoge platelyden begynner og slutter med en god pickup. Men hvordan virker denne lille dingsen egentlig, og hvilken type er den rette til ditt behov? Vi tar deg med på en reise bakenfor diamantnålen.

Pickupen er den komponenten som fanger opp, eller leser, de ulike variasjonene i selve rillen på vinylplaten og omdanner disse vibrasjonene til et lydsignal som kan forsterkes og sendes ut gjennom høyttalerne. Det finnes mange typer pickuper til platespillere, alle med hver sine unike egenskaper, og i alle prisklasser.

En pickup er en såkalt ”mekanisk transducer”, nesten som en mikrofon. Den omformer bevegelsesenergi til elektrisk energi, og dette gjør den betydelig mer farget i lyden enn annen, vanlig elektronikk. Den delikate konstruksjonen blir lett påvirket av både presisjonen i selve mekanikken og ytre påvirkninger.

Nålen i en pickup beveger seg i sporet med utrolige hastigheter. Den kan utsettes for g-krefter (tyngdeakselerasjon) opp mot 100 g, og den kan bevege seg med en hastighet på over 100 kilometer i timen. Til sammenligning kan et F-16 jagerfly prestere ca 9 g, og en topptrent pilot er i overhengende fare for å besvime ved 7 g. Det er derfor lett å forstå at pickup-systemet må være av meget høy mekanisk kvalitet for å kunne lese av rillene perfekt.

Flere typer
pickuper
til flere behov

De vanligste pickup-typene er Moving Magnet og Moving Coil, også kalt MM og MC. Det finnes også andre og mer eksotiske typer som denne artikkelen ikke vil gå nærmere inn på. Her vil vi konsentrere oss om de typene vi fører i HiFi Klubben.

Valget av pickup er ofte et spørsmål om kvalitet, pris og hvordan den aktuelle pickupen matcher platespilleren, tonearmen og det tilkoblede musikkanlegget. I denne artikelen vil vi gi deg litt grunnkunnskaper rundt de forskjellige pickup-typene og teknologien rundt dem.

pickupen utsettes for g-krefter opp mot 100 g

Introduksjon
platen
og rillene

Når man skal lage en vinylplate, så starter man med å skjære en master som enten er en kobberplate (Direct Metal Master – DMM) eller eller en ”lakk-master” som er en aluminiumsplate med en påført overflate av vinyl-acetat – i prinsippet noe av det samme som neglelakk. I denne lakken skjæres rillene av selve skjæremaskinen, som kalles en ”cutting lathe”. Platen legges på en roterende platetallerken, og rillene skjæres ut fra innspillingen av et skjærehode og en skjærenål med en meget kraftig forsterker tilknyttet (1.000-3.500 watt). 

Skjærehodet skjærer rillene fra yttersiden og inn i en spiral mot midten av platen. Dette danner lakk-masteren, som kort fortalt sendes videre til til replikasjon, der den sprayes med sølvnitrat som fylder alle rillene i platen. Dette blir videre kjemisk behandlet for å for å skape en negativ metallutgave, en såkalt ”metal stamper”. Denne brukes til å trykke vinylen til ferdige plater.

Vinyl-mastring er en meget vanskelig og dyr prosess, og det krever mange års erfaring å gjøre det ordentlig. Dette er en av grunnene til at vinylplater typisk koster litt mer i butikkene og også ofte har store kvalitetsmessige forskjeller, avhengig av hvor de er trykket. Men – tilbake til pickupen!

Pickupen
oppbygning

Pickupen består av en liten diamantnål som er montert på et lite rør som kalles ”nålerøret” eller ”cantileveren”. Bak på dette røret er det montert en magnet eller en spole, og disse beveger seg da synkront med nålen i rillene. Bevegelsen skaper en strøm/spenning i magnetfeltet inne i Pickupen, og det er denne variasjonen i strømmen/spenningen som vi kan forsterke og høre som musikk i høyttalerne.

Det finnes tre vanlige typer pickuper: Moving Magnet, Moving Coil og ”high-output” Moving Coil.

MM
Moving Magnet

Moving Magnet-pickupen er den mest utbredte pickup-typen på platespillere i dag, siden den er billig å produsere og presterer godt til prisen. Det er typisk MM-pickuper som blir levert som standard sammen med platespillere.

Moving Magnet er, som navnet tilsier, et elektrisk system der man har montert en magnet på enden av ”cantileveren”, dvs. det røret der diamantnålen sitter montert i den andre enden. Denne magneten beveger seg mellom to par spoler, og samlet utgjør dette en meget liten eletromagnetisk generator. Når nålen beveger seg med rillene på platen, beveger magneten seg tilsvarende mellom spolene og skaper en liten strøm/spenning i spolene som avspeiler musikken i rillene.

Fordelen med denne konstruksjonen er som sagt at den er forholdsvis enkel og billig å produsere, og at nål og cantilever kan skiftes ut ved slitasje, slik man kan på f.eks. danske Ortofons 2M-serie.

Moving Magnet
fordeler

Moving Magnet-pickuper har mange fordeler. De er billige å produsere, de er lette å integrere med de fleste tonearmer på grunn av det myke cantilever-opphenget og den lave vekten på huset, og selve nålemodulen kan skiftes på mange modeller, noe som gjør dem enkle og økonomiske i bruk. Til slutt er utgangsspenningen relativt høy (4-6 mV), så de ikke krever massevis av ekstra forsterkning i RIAA/pickup-forforsterkeren.

Moving Magnet
ulemper

Ulempen er at den bevegelige massen i MM-pickupen (cantileveren og magnetene) er forholdsvis tunge i forhold til MC-systemet. Moving Magnet-konstruksjonen er derfor mindre følsom overfor meget små påvirkninger/vibrasjoner, og dette resulterer til slutt i et mindre presist system som fanger opp færre detaljer i vinylrillen.

MM
Pick-ups

MC
Moving Coil

Moving Coil-pickuper er typisk noe du finner på litt dyrere og bedre platespillere, eller som selges løst som en oppgradering til den eksisterende platespillen din. MC kommer i mange prisklasser, men starter typisk litt høyere prismessig enn MM-modellene. Dette er fordi de er vesentlig vanskeligere og dyrere å produsere. Til gjengjeld byr de også på en lydkvalitet som kan være vesentlig bedre enn den du får fra en typisk MM-pickup.

Som de skarpeste leserne sikkert har forstått, består Moving Coil-pickupen (i forhold til Moving Magnet) av et elektrisk system der det er spolene (coils), som beveger seg i stedet for magneten.

I en MC-pickup har man plassert spolene direkte på cantileveren, og disse sitter så i magnetgapet i et meget kraftig magnetsystem og vibrerer etter musikken. På den måten skapes strøm/spenning, nesten som i en høyttaler med magnet og svingspole – bare omvendt og med MYE lavere signalstyrke.

Spolene er ekstremt små og er laget med svært tynne ledninger, så det sier seg nesten selv at det er ganske vanskelig å produsere MC-pickuper på riktig måte. Derfor er de nesten alltid håndlagde, som f.eks. hos Ortofon. Man bruker vanligvis også finere materialer enn i MM-pickuper, så det er ikke rart at de er mer kostbare å produsere.

Moving Coil
fordeler

Fordelen med MC-pickupen er at den bevegelige massen (cantilever, nål og spole) er lettere og har en vesentlig bedre respons på små vibrasjoner i rillen, slik at du får et mye mer presist system. MC-pickuper er ofte også laget av mer eksotiske materialer som forbedrer prestasjonene. Det kan for eksempel være en lettere og stivere cantilever, et mer resonansdødt hus, forsølvede kobberledere, finere sliping av diamanten, osv. Alt dette koster penger, men det bidrar til gjengjeld med en lydkvalitet som overgår MM-pickuper med flere lengder – hvis det er gjort riktig!

Moving Coil
ulemper

En av ulempene med MC-pickupen er at utgangsspenningen er ikke så høy (typisk ca. 0,5 mV). For å holde vekten av spolene nede, bruker man bare noen få vindinger, og dermed får man et svakere utgangssignal. Dette gjør også konstruksjonen mer følsom for støy, brumming osv. Det er hele tiden et kompromiss mellom vekt og signal/støy. Av disse grunnene må en RIAA/pickup-forforsterker for MC-pickuper være av høy kvalitet og ekstremt støysvak for å ikke påvirke og forvrenge det meget svake signalet fra pickupen.

En annen ulempe er at nålen ikke kan skiftes ut ved slitasje. MC-pickuper krever også svært nøyaktig justering, og de har vanligvis et stivere cantilever-oppheng som kan gjøre integrasjon med lette tonearmer vanskeligere. MC-pickuper kan kort sagt være en relativt vanskelig og kostbar affære hvis det skal være veldig bra. Derfor er de først og fremst brukt av entusiaster som gjerne ofrer litt tid på å finpusse og nerde med slike ting for å få det til å spille perfekt. Uansett, når ting blir gjort riktig, er det svært vanskelig å finne noe som kan slå et godt MC-oppsett på lydkvalitet!

Hvis du føler deg fristet av Moving Coil-universet, kan vi selvfølgelig hjelpe deg med montering og justering av den nye pickupen din hos HiFi Klubben. Prisen på en MC-pickup starter vanligvis i området rundt 2 000 kroner, og så den går det videre oppover. En ekte, hardbarket Moving Coil-entusiast bruker gjerne mer penger på pickupen sin enn på bilen!

MC
Pick-ups

En ekte, hardbarket Moving Coil-entusiast bruker gjerne mer penger på pickupen sin enn på bilen!

High-output
Moving Coil

Det finnes også MC-pickuper av ”high-output”-typen, som f.eks. Denon DL-110. Her har man gjort plass til litt flere vindinger i spolen og benyttet kraftigere magneter, og på denne måten kan man få et kraftigere utgangssignal ut av pickupen slik at den oppfører seg mer som en MM-modell. Dette er et forsøk på å hente det beste fra begge verdener.

Man får mange av kvalitetene fra MC-konstruksjonen, men med en høy output, så kravene til RIAA-forforsterkeren er ikke riktig så høye som til en ekte MC-pickup. High-output MC er faktisk et ganske elegant kompromiss, men det gir likevel ikke helt den samme presisjonen som rene MC-typer, primært på grunn av det høyere antallet viklinger som gir større vekt på spolene.

Når er en
pickup
for gammel?

Du kjenner deg kanskje igjen i situasjonen: ”Jeg har arvet morfars gamle Lenco-platespiller. Den har stått på loftet i 15 år, men det sitter en helt ny pickup på den. Kan jeg ikke bare bruke den? Den har jo knapt blitt brukt.” Svaret er at dette ikke er helt å foretrekke. Vi vil anbefale deg å skifte ut pickupen med en ny.

Selve cantilever-gummien, dvs. gummihylsen som holder fast nålen og cantileveren, er svært tynn og derfor svært utsatt for temperatursvingninger, fuktighet og de kraftige vibrasjonene som oppstår når pickupen tar opp signalet. Med tiden tørker gummien inn og blir stiv og ubevegelig, eller i verste fall vil den råtne bort. Litt som et ”splitter nytt” sykkeldekk som har stått ute hele vinteren i vær og vind. Her blir gummien også slitt, selv om sykkelen ikke har kjørt en meter.

Aldringen av gummien ødelegger pickupens evne til å spore ordentlig, altså følge de små variasjonene i rillene. Dette betyr at du mister alle de fine detaljene i musikken. I stygge tilfeller risikerer du også at pickupen begynner å fungere som en slags høvel som skjærer i platen i stedet for å følge rillene. Da kan du i verste fall ødelegge hele platesamlingen!

Hvor lenge
holder
diamantnålen min?

Når du spiller platene dine er det umulig å unngå at selve nålen på pickupen blir slitt. En diamantnål vil typisk vare i rundt 1000 timer uten hørbar forringelse, forutsatt at du er flink til å holde nålen og platene rene for støv og skitt, og at pickupen og armen er stilt inn korrekt. Det tilsvarer cirka én plate om dagen i cirka tre år.

Både av lydmessige og økonomiske grunner er det en virkelig god idé å holde pickupene sine nye og friske. Når det gjelder MM-pickupene kan du typisk bare kjøpe en ny nål (stylus), og så er den frisk igjen, mens du med MC er nødt til å skifte ut hele pickupen. Det er vanskelig å gi et helt konkret svar på når en pickup er for gammel eller for slitt, siden det varierer fra merke til merke. En god huskeregel er at uansett om du spiller én plate om dagen eller én i året, så bør du vurdere å spare til en ny pickup eller bytte nålen når den nærmer seg tre år.

Hvilken
pickup
skal du velge?

Hvis du bare vil høre på de gamle platene dine i god kvalitet og så ukomplisert som mulig, så vil en MM-pickup være det klart beste valget. De er tilgjengelige i alle kvaliteter, og de er veldig lette å håndtere. Noen modeller kan også oppgraderes med en bedre nål når den blir slitt. Et godt utgangspunkt kan være for eksempel en pickup fra Ortofons 2M-serie, som er blant de fineste MM-pickupene i verden.

Hvis du er vant til en MC-pickup, så har du sannsynligvis allerede peiling på både montering og justering, men fortvil ikke hvis du er nybegynner. Hvis du har lyst til å prøve en MC-pickup og få glede av alle dens lydmessige fordeler, så kan du alltid spørre oss om råd. Vi kan hjelpe deg med å finne den pickupen som passer perfekt til nettopp din platespiller. Og vi kan hjelpe deg med å få den til å spille perfekt. Alt du trenger å gjøre når du kommer hjem er å sette nålen på plata og nyte musikken.

En god pickup er likevel alltid et godt sted å gjøre en oppgradering hvis du har en platespiller fra før. Det er jo her lyden starter, og du kan derfor nyte forbedringen hele veien gjennom anlegget og frem til ørene dine.

HUSK: En pickup er aldri bedre enn den platespilleren den sitter på. Hvis platespilleren ikke skaper gode nok arbeidsforhold for pickupen, kan selv de dyreste pickupene prestere dårlig. Derfor vil en bedre platespiller med en billigere pickup være en bedre løsning enn en dyr pickup på en billig platespiller. På denne måten kan du også oppgradere platespilleren din senere.